Bonsai vereniging Sho Ryu Kai

Op initiatief van Hotsumi Terakawa is in het jaar 2000 (het jaar van de draak) de Bonsaivereniging "Sho Ryu Kai" of "de Stijgende Draak" opgericht. Voor velen een bekende, maar toch een korte introductie van de founding father van deze vereniging.
Hotsumi Terakawa is in 1962 in Japan geboren. Om precies te zjjn in Nagasaki. Reeds op veertienjarige leeftijd heeft hij voor een leven gewijd aan bonsai gekozen. Hij heeft de kunst geleerd in de bonsaituin van Hideo Kato, de Yagumo Mansei-En. Na een zeer intensieve periode van 7 jaar in deze tuin is hij in Japan werkzaam geweest maar al vrij snel heeft hij Nederland als domicilie gekozen. En niet alleen de bonsaikunst in Nederland maar die in heel Europa heeft daar enorm van geprofiteerd. Zijn agenda is altijd goed gevuld met afspraken voor demonstraties, workshops, onderhoud van collecties maar vooral ook het lesgeven aan zijn leerlingen. In kleine groepjes krijgen zij les in zijn bonsaistudio in Ammerzoden waarbij individuele aandacht een belangrijk aspect is. En juist die kleine groepjes hebben ook een nadeel. De leerlingen hebben weinig onderling contact waardoor zij ervaringen en ideeën maar in beperkte zin konden uitwisselen.
 
Daarom ontstond eind jaren negentig het idee rond de leerlingen van Hotsumi een bonsaivereniging op te richten die naast een educatief ook duidelijk een sociaal karakter heeft. Dat idee werd in het jaar 2000 werkelijkheid en vele succesvolle bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Jaarlijks zijn er meerdere gezellige bijeenkomsten alwaar de leden elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. Maar ook diverse workshops, demonstraties van bekende Europese bonsaimeesters en lezingen over aanverwante kunstvormen kunnen bijgewoond worden.
Overigens is Hotsumi Terakawa nu in diverse landen actief en heeft hij Japan, samen met zijn gezin, weer als zijn vaste woonplaats gekozen. Met grote regelmaat reist hij tussen Japan en Nederland heen en weer. Door deze ontwikkeling is hij wat minder met de vereniging bezig, maar waar nodig verleent hij ondersteuning aan de vereniging door middel van het geven van informatie en het bijwonen van een praktijk activiteit waarbij hij zijn visie met de aanwezigen deelt.


Naast het gezelligheidskarakter heeft de vereniging Sho Ryu Kai als belangrijke doelstelling het tot een hoger niveau brengen van de bonsaikunst in Nederland. Zij draagt dat graag uit en doet dat ondermeer door het minstens éénmaal per jaar een tentoonstelling te houden waar ieder lid zo mogelijk minstens één Bonsai ten toon stelt. Daarnaast geeft een aantal leden regelmatig zelf workshops, demonstratie en lezingen buiten de vereniging om. Zo wordt de aanwezige kennis verder verspreid.

Sho Ryu Kai is gebaseerd op vriendschap, gezelligheid en commitment, al deze ingrediënten hebben tot doel, om naar de bonsai wereld toe, aan te geven dat de gene die van Sho Ryu Kai lid zijn, zich ook daadwerkelijk onderscheiden en zich dus als serieus bonsai liefhebber presenteren. 

Het lidmaatschap staat in open voor zowel leerlingen van Hotsumi Terakawa als ook voor anderen. Omdat er naar gestreefd wordt om het niveau waarop de leden bonsai beoefenen steeds hoger wordt is er wel een belangrijke voorwaarde: Men kan alleen lid worden als men serieus met bonsai bezig is want alleen dan kan het nu reeds bereikte niveau behouden blijven. Aspirant-leden kunnen hun belangstelling doorgeven aan de secretaris van de vereniging.

 

 

 

"Sho Ryu Kai"  heeft een eigen website
Klik hier of op het logo.